Từ ngày 25/3 – 31/3/2022, khuyến mãi kem đánh răng mua 2 tặng 1

Từ 25/3 – 31/9/2022, diễn ra chương trình khuyến mãi – Kem đánh răng Dr.Obok+ mua 2 tặng 1.